ÖVNINGAR

1. Inre dialog
2. Frottage och Collage
 3. Text och Bild
4. Tillverka en konstnär 
5. Måla med en färg
 6. Vi gör ett Fanzine
7. Längtan
 8. Bildanalys
 

 Här visar jag övningar som jag gjort med elever på en bild och formlinje Lunnevads Folkhögskola under tiden jag praktiserade där ht. 03. Jagg har även använt många av de övningar som är här med Konstambulansen i konstkonsulentveksamheten i Östergötland.

Andra övningar har jag deltagit i när bildpedagog Marie Bendroth Karlsson (Malmö högskola) ledde en kurs i skapande för konstnärer 1999 i Linköping.

Tips har jag även fått av Mia Olausson, Carina Frisk Tångsten och konstnär Caroline Färnström.

Övningar går att använda till olika kategorier av studerande, man kan få omarbeta vissa moment för att passa olika åldersgrupper och typer av kurser.

Jag brukar koppla övningarna till konsthistoriska inriktningar och konstnärer som arbetat och arbetar i den anda som övningen är i.

upp

start - varför skapande? - filosofer och pedagoger - erfarenheter - övningar