KONSTKONSULENT i ÖSTERGÖTLAND
Lena Wiklund Östergötlands museum, box 232, 58102 Linköping, 013-230340, lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se


MU-ersättning


Konstnärer i regionen

Kurser och workshops

Utställningar

Utställningslokaler

Om verksamheten

Verksamhetsberättelse
2017

Skapande pedagogik

Facebook

webbsida för konstområdet

introbild

GESTALTNINGSPROJEKT!
museibygnad

Nu är utlysningstiden över och vi har fått in många intresseanmälningar!
Nu är det juryn som får arbeta hårt för att få fram de fem som ska erbjudas uppdrag att skissa på de två gestaltningarna som Östergötlands museum utlyst!
Spännande! Vilka det blir som fick skissuppdragen och gestaltningsuppdragen får vi veta under hösten 2019 då det blir offentligt vilka som fått skissa. En utställning med de skisser och förslag som kommit in och juryns urval kommer att visas under senhöst/vinter 2018 på Östergötlands museum.


WEBBSIDA FÖR BILD- OCH FORMKONSTNÄRER I ÖSTERGÖTLAND
Marknadsför länets konstnärer inom bild och formområdet:
www.ostgotakonst.se
Anmäl intresse av att delta om du är verksam i Östergötland inom bild-och formkonstområdet.
Anmälan görs på hemsidan. Webbsidan har en antagningsjury.
I maj och i oktober går juryn igenom de ansökningar som kommit in.
Invalskriterier finns länk till på startsidan.

2017 var 159 verksamma konstnärer medlemmar på webbsiten.
Den hade 23 702 unika besökare som tittade på 338 000 sidor!

Det är viktigt för professionella utövare att vara med här, många kommuner, gallerier och andra uppdragsgivare inom konstområdet använder webbsidan för att hitta utövare av olika slag.

Bildkonstnärer, konsthantverkare, slöjdare, designers:
Ansök! Inval är i slutet av maj och oktober varje år.
hemsidesbild
läs mer


PROJEKT
logga
J
AG, HÄR och NU
Projekt med nyanlända ungdomar i Östergötland!

Under 2017 startar fem kommuner projektet under ledning av
lokala konstnärer och med stöd av en regional konstnär.
Idén är att inspirera ungdomar att filma och fota sin vardag i den kommun
de bor i. Projektet fortsätter i Söderköping och Åtvidaberg under 2018.
Kinda och Mjölby har nu avslutat sina projekt. Motala ska göra en satsning när biblioteket återinvigs.

Läs mer här


PROJEKTLEDARE FÖR GESTALTNINGSPROJEKT MM.
Konstnärer
arbetar med projektledning för offkonstprojekt och som konsulter inom konstområdet
!

Under hösten 2015 hela 2016 och in i 2017 genomfördes en projektledarkurs för konstnärer. Kursen var skräddarsydd för att konstnärer ska kunna verka som en länk i processen mellan kommun, uppdragsgivare, byggherre och utförare vid gestaltningsprojekt.

Nedan är en lista på de som gått kursen och erbjuder sina tjänster som kan stödja kommuner och fastighetsförvaltare i arbetet med konstfrågor och konstprojekt i offentlig miljö.

Här är de konstnärer som gått kursen och är intresserade av att anta projektledningsuppgifter i kommuner, region och åt fastighetsbolag:

Annika B Kupiainen: annika@kupiainen.se
Björn Svensk:
bjornsvensk@gmail.com
Inger Södergren:
info@ingersodergren.com
Isabel Cantzler:
isabelcantzler@hotmail.com
Krister Johansson:
kristerjohansson2015@gmail.com
Lars Thostrup:
lars.thostrup@folkbildning.net
Olle Schmidt:
olle.schmidt@hotmail.com

Bo Olls: bo.olls321@gmail.com

Kursen var initierad och bekostad av Region Östergltland, Linköpings kommun och konstkonsulenten


VANDRINGSUTSTÄLLNING - KONST I OFFENTLIG MILJÖ
en utställning om Offentlig konst, vad, varför och hur, en idéväckare om procent-regel och mycket mer, för kommuner i länet!

modell

Vandringsutställning: Konst i offentlig miljö.

Den är tänkt att visas i kommuner i regionen för att inspirera och ge information, vad är konst i offentlig miljö? Varför man ska ha konst i offentlig miljö?
Historien kring offentliga konstgestaltningar och den sk. %-regeln. Hur får den se ut?
Vad är konstnärlig gestaltning jämfört med anndra gestaltningar?
Hur kan den finansieras och genomföras?
Hur går ett urval till...

Till utställningen håller gärna konstkonsuelnten en föreläsning om konsten i offenlig miljö för politiker och tjänstemän i kommunen.

Hör gärna av er till mig om och när ni vill att utställningen ska visas i er kommun i Östegötland! lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se

Utställningen är finansierad av Region Östergötland och producerad av konstkonsulenten på Östergötlands museum.


Upp