Varför skapande?

Varför skapande pedagogik?

"Vi menar att arbetet med kultur och estetik i skolan ytterst handlar om bildning och demokrati. I de val och värderingar som måste göras spelar det estetiska en avgörande roll, det är i gestaltandet vi blir offentliga och synliga. Det estetiska är mer än konst, det är också de uttrycks- och kommunikationsformer som finns inom medier, reklam, populärkultur, mode, design och inom barns och ungas egen kultur.Detta måste skolan ha ett aktivt förhållningssätt till." (Lena Aulin-Gråhamn, Jan Thavenius: Kultur och estetik i skolan. Rapport från Malmö högskola, 2003)

Jag var på ett seminarium på Länsmuseet i Linköping den 16/10 2002, där talade bl. a. Matti Bergström, hjärnforskare, proffessor vid Helsingfors universitet. Han beskrev hur hjärnan fungerar i samband med kreativitet och skapande. Han berättade att kreativiteten härstammar bl. a. från "barnhjärnan" (hjärnstammen) .
Vi har ofta hört teorierna om högra- och vänstra hjärnhalvan men Bergström menar att i hjärnstammen, den ursprungligaste utvecklade delen av hjärnan, där finns kreativitet, intiution, känslor och kaos.
Hjärnstammen kallar Bergström för den tredje inteligensen och även den virtuella intelligensen. Hjärnbarken står för ordning och är färdigutvecklad vid puberteten. Den besitter den logiska intelligensen. Jaget sitter i det limbiska systemet i hjärnan, det ligger mellan hjärnbarken och hjärnstammen mellan ordning och kaos.
Barns lek är det samma som vuxnas kreativitet anser Bergström. Lek och kreativitet är förutsätningen för all kultur. I det limbiska systemet, menar Bergström, finns ett kaos av känslor, idéer och ur detta "möjlighets-moln" kan nyskapande, kreativa idéer komma till.
Om inte det limbiska systemet är i dynamisk balans, om inte hela hjärnan får arbeta, så får man kroppsliga symptom i form av besvär med blodomlopp, temperatur, matsmältning och ämnesomsättning mm.
Matti Bergström har ur ett naturvetenskapligt perspektiv påvisat varför det är viktigt att skapa, leka och vara kreativ.

start - varför skapande? - filosofer och pedagoger - erfarenheter - övningar