Övning 4

övningar - övning1 - övning 2 - övning 3 - övning 4 - övning 5 - övning 6 - övning 7 - övning 8 - start

Gör en konstnär - delar och helhet

Först tänkte jag få eleverna att tänka kring vad en konstnär är. Man kan prova "termometern". Då ska alla resa på sig och man gör plats för dem att röra sig på en linje tvärs över salen. I ena sidan av salen placerar man sig om man accepterar påståendet som jag kommer med och tvärt om. Om man förhåller sig neutral så placerar man sig på mitten av den tänkta linjen.

Termometern. -en opinionsundersökning.

Olika påståenden som de får ställa sig till.

1. Konst får se ut hur som helst!
2. Konstnärer skapar bättre när de är fattiga!
3. Reklam och konst hör inte ihop!
4. Tävla i konst ska man inte göra!
5. Kvinnliga och manliga konstnärer har samma förutsättningar att komma fram.
6. Konst är alvarligt, man får inte skoja inom konsten


Sedan gjorde vi en övning som Mia Olausson inspirerat till, hon deltog i en liknande övning där man "gjorde en pedagog". Man kan givetvis ändra kategorin som man tycker passar. Den viktigaste kroppsdelen för en -elev kanske?

Konstnärern som del och hel!


Tillverka i letra den viktigaste kroppsdelen för en konstnär.
En och en.
Sen i grupp (indela grupper med siffermetoden så att de slumpvis kombineras) om 5 st sammanställa konstnären. Skriv gemensammt ner fakta om konstnär X. Ge honom /henne ett namn och berätta vad för slags kons han/hon gör .

Material:

Lera, ståltråd att fästa ihop de olika delarna till en helhet.

Eleverna får ställa ut "konstnärerna" och varje grupp får berätta historien om sin konstnär.

Som avslutning när jag hade denna lektion tillsammans med Elna Lindbom så tittade vi på en videoinspelning av ett teve program om konstnären Dan Wolgers.

Liknande övning har jag gjort med medlemmar i SMHI.s konstförening, de fick då temat "viktigaste kroppsdelen för en meteorolog".

 

upp

start - varför skapande? - filosofer och pedagoger - erfarenheter - övningar