KONSTKONSULENTVERKSAMHETEN I ÖSTERGÖTLAND

 

SKAPANDE SKOLA

Skapande skola är en långsiktig satsning på grundskolan för att integrera kultur i skolan. Det är en permanent satsning för att öka den proffesionella kulturverksamheten för eleverna. Det är tänkt att eleverna ska ha inflytande över vilka kulturprojekt man kommer att satsa på i skolorna. Kommunerna söker medel från Statens Kulturråd och fördelar till kulturprojekt skolorna.

Här har konstnärer en viktig roll och en bra möjlighet att få förmedla sina kunskaper i skolan. Jag tror att det är viktigt att erbjuda skolor och kommuner sina tankar och projektidéer så har de något att gå på.

Konstnärer som vill arbeta i projekt inom skolan, hör av er till mig. Jag får förfrågningar från skolor som vill arbeta med konstområdet. Jag kan förmedla konstnärer till Skapande skola-projekt.

För mer information läs på Kulturrådets hemsida: http://www.kulturradet.se/Skapande-skola och Kulturdepartementets hemsida

Vill ni inom skolan ha stöd och råd
kring projekt, konstarter, konstnärer mm hör av er till konstkonsulenten Lena Wiklund lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se eller 013-230340.


 


bild

KONSTAMBULANSEN

"Konstambulansen" var konstkonsulentens utryckande verksamhet till skolor, konstföreningar eller arbetsplatser om man ville veta mer om (samtids)konst eller ta del i en workshop.

Numera kan jag komma till konstföreningar och prata om konst off-konst eller samtidskonst men samma utryckande verksamhet har jag inte längre.
Jag försöker att engagera konstnärer i workshops i skola mm så de får uppdrag och jobb.

Om ni vill ha besök i skola för att arbeta med en konstworkshop eller något annat, så har jag god kännedom om konstnärer som gärna vill arbeta med er. Hör gärna av er med förslag så sätter jag tillammans med konstnärer ihop ett bra program.

Kontakta gärna konstkonsulenten i Östergötland ring: 013-230340 eller maila lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se.

KONSTUTSTÄLLNINGAR I SKOLAN

Vill du ha en utställning i din skola samt träffa en professionell, yrkesverk-sam konstnär? Utställningen varar minst en skoldag då konstnären är när-varande, berättar om sin konst och svarar på frågor.
Det behövs ca 10 löpmeter fri väggyta / 30 m2 fri golvyta. Kostnad 2500 Kr
(arrangörsgaranti kan sökas av skolan som minskar kostnaderna 50 %). Se Riksteatern Östergötlands hemsida.
Utställningar och konstnärer kan förmedlas via
Konstkonsulenten i Östergötland ring: 013-230340 eller maila lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se.


TIDIGARE PROJEKT FÖR INSPIRATION


Hörrup
ett ljudprojekt i stadsdelen Ryd i Linköping 2011. Kan ge inspiration till skapande skola- eller konstprojekt.

ANIMERA MERA, Ett tidigare filmprojekt som kan genomföras till exempel inom skapande skola.
 

upp

start Info Konstambulansen Animera Mera Projekt Utställningslokaler Konstnärer i länet