KONSTKONSULENTVERKSAMHETEN I ÖSTERGÖTLAND

Till start

JAG HÄR OCH NU logga

NORRKÖPING - 2016

JAG, HÄR OCH NU är ett konstprojekt där ensamkommande/nyanlända ungdomar i sex kommuner i Östergötland. Först genomfördes ett pilotprojekt i Norrköping under 2016.
Där Region Östergötland stod för finansieringen.
Konstnär
Aldís Ellertsdóttir Hoff
genomförde projektet i Norrköping på initiativ av konstkonsulent Lena Wiklund som även var projektledare.
Ungdomarna fick fokusera på sitt eget här och nu, med hjälp av sina mobilkameror och andra mindre kameror. Under våren 2016 träffades de regelbundet och ungdomarna fick hjälp i sitt sökande efter att hitta sin vardag, sitt här och nu, genom kameralinsen.

Projektet i Norrköping blev ett pilotprojekt för en fortsättning 2017, med projektmedel från Region Östergötland och deltagande kommuner.

Se filmer som gjorts i projektet I Norrköping och i övriga kommuner:
https://www.youtube.com/channel/UCIHx6C_Ou8e8Oamt7gtkG_A

affisch Norrkoping



JAG HÄR OCH NU i länet 2017 - 2018

Under ett år har mycket förändrats för de unga nyanlända i Sverige. Under 2015- 16 kom många nyanlända och till slut stängdes gränserna för flyktingar. Migrationsverket fick så många ärenden att många nyanlända ungdomar fick vänta flera år på besked om uppehållstillstånd och många unga fick avslag på sina ansökningar, en, två och tre gånger. Det är väldigt pressat för en person som är på flykt, som kommit till Sverige och inte får veta om hen får stanna. Inte minst om det är en ung person som sen ska bedömas om den är under 18 år eller inte.
Den verklighet de lever i gör att de får svårt att engagera sig uppgifter när de lever med oro för sin framtid. Detta har vi märkt i vårt projekt. I pilotprojektet var det i en början lättare då hade inte de stora strömmarna kommit. Men deltagarna levde utan att ha fått besked på sina ansökningar. Efter en tid blev några i projektet utvisade, någon blev internerad i förvaring inför utvisning men långt senare släppt...
Det är otroligt att några unga orkade och ville arbeta med det projekt som vi erbjöd dem att delta i.
I efterhand kan vi se att det ändå har varit en bra ingång i att se kommunen och landet de kommit till. Det var mycket översättningsprogram på telefonen i början som vi använde för att kunna kommunicera.
Några filmar kanske lite mer medvetet efter projektet. En ungdom fotograferar mycket och det utvecklade han väldigt starkt i projektet.

Alla de filmer som görs i projektet kommer att läggas ut framöver på Östergötlands museums
You-Tubekanal se länk nedan. Vi vill ha ungdomarnas tillstånd för publicering offentligt, innan vi gör det.

KINDA- 2017
I Kinda kommun har ungdomar arbetat tillsammans med konstnären Anna Helldorff som är verksam i Kinda.
Under ca fem månader 2017 träffades ungdomarna och konstnären regelbundet i lite olika konstellationer. Det har inte alltid varit helt enkelt men Anna har försökt att få ihop en grupp som sedan gjorde film, foto och dikter.
De hade tidigt besök av en ung etablerad filmare, Salad Hilowle, som peppade dem i filmandet.
Aldis Ellertsdottir Hoff som arbetade med projektet i Norrköping var engagerad regionalt för att stödja de olika projekten. Aldis som ledde pilotprojektet i Norrköping, är bra på film- och redigeringstekniken och har stöttat konstnärerna i arbetet med filmer och mycket annat.

Projektet är ett samarbete mellan Kinda kommun, Region Östergötland och Östergötlands museum.

Kinda kommun hade historiskt en stor utvandring under 1800- talet.
De film- och fotoberättelser som projektets invandrade ungdomar gjorde, blev en länk till det förflutna, till ett Sverige som var fattigt och där man hade svårt att försörja sig. Då många unga såg sig tvingade att emigrera, över havet med båt till Amerika. Kinda kommun hade en stor utvandring. Nu ville kommunen koppla detta till invandringen av unga, från hela världen, ibland ensamkommande ibland med sina familjer.

Ungdomarnas foton och filmer visades offentligt, den 21/7 2017, på Kisa Bibliotek inom programmet för Amerikaveckan som anordnas av kommunen vart annat år.

affisch


MOTALA - 2017

I Motala arbetar konstnär Sira Jokinen Lisse med unga nyanlända/ensamkommande, med Aldis E Hoff som regional konstnär som stöd. Här använde delokalen i anslutning till konsthallen i Motala för träffarna. Sira har hämtat ungdomarna från boendet och samma situation har.
Sira märkt att det var svårt att få dem att helt haka på projektet då det är mycket annat som fyller deras tankar och vardag.
Många träffar med bra möten har Sira genomfört i Motala. men det var svårt att få till stadiga grupper för de ungas situation var orolig med flyttar och oro för uppehållstillstånd och till och med utvisningsförelägganden.
Försök med blandade grupper med svenska och nyanlända blev svårt att genomföra.
Arbetet var väldigt bra och Sira som har stor erfarenhet av att arbeta med nyanlända.
Samhällsklimatet var svårt under projekttiden, det avgjorde nog att behålla grupper var svårt.



MJÖLBY - 2017 - 2018
I september-oktober 2017 startade konstnär Anne-Britt Stannerklint, tillsammans med kommunens fritidslots Robert Olsson som arbetar på Kungshögaskolan i Mjölby. Här har man kunna bilda en relativt stabil grupp som träffades och genomförde projektet. Anne-Britt gjorde studiebesök i Norrköpig, de filmande och utställning med filmvisning på Mjölby bibliotek.

En erfarenhet vi fått av alla projekt, är att det torligtvis är lättare att skaffa en intresserad grupp, när man samarbetar med skolan och på skolan. En orsak att stödet var stort från kommunalt håll, var att kulturförvaltning och utbildningsförvaltning arbetade nära varandra i kommunen.Utställning visades på Mjölby bibliotek i april - maj 2018.

affisch mjölby


ÅTVIDABERG - 2018
Startade att genomgföra projektet under 2018 med kulturskolan som bas och vikarie för Maria Gullqvist kulturskoleansvarig som tidigare tänkt som genomförare.
Kajsa Norrby var den som under en koncentrerad tid genomförde filmworkshops med unga av olika härkomst även svenskar.

Att blanda svenska och nyanlända unga som kan filma tillsammans är en synpunkt som vi fått från de nyanlända. Det prövade Sira Jokkinen Lisse i Motala men resultatet blev att de svenska ungdomarna inte ville ta med nyanlända i grupperna... så det är något man måste jobba på.
Tror att skolan måste vara med och planera att möten mellan de olika grupperna är väldigt segregerade på alla skolor som vi mött i länet.

affisch atvid


SÖDERKÖPING - 2018
I Söderköping kommer Aldis Ellertsdottir Hoff att ha både regional och lokal roll som konstnär i projektet. Det startade i slutet av oktober 2017. Aldís deltog på ett läger med ungdomar som anordnades av kommunen i Rimforsa. Där gjordes fem filmer i stop-motion teknik.

Annars har det varit som i flera andra kommuner på senare tid svårt att få ihop grupper som vill arbeta med film. Ungdomarna har mycket annat att tänka på i dagsläget, när kraven på resultat i skolan är höga och samtidigt som ungdomarna inte vet om de får stanna på boendet, i kommunen eller till och med i landet.

affisch soderkoping


På Östergötlands museums Youtube-kanal kan ni se filmer som gjorts i Norrköping, Kinda, Mjölby. Flera filmer läggs ut när de är färdiga:
https://www.youtube.com/channel/UCIHx6C_Ou8e8Oamt7gtkG_A

upp