KONSTKONSULENTERNA I ÖSTERGÖTLAND

 

Hörrup -

en ljudpromenad av barn i stadsdelen Ryd i Linköping


Mångfald, tillhörighet och glädje är nyckelorden i det konstprojekt som barnen i stadsdelen Ryd i Linköping arbetar med och kommer att visas från och med den 19 maj, klockan 16.30, då ljudprommenaden invigs. Invigare är Elisabeth Nilsson, landshövding i Österrgötland.


Projektet är skapat och drivs av Förskolan Kakburken i Ryd. Där två förskollärare, Britt-Marie Jägerlund och Sofia Hedin varit initiativtagare till projektet.

På förskolan Kakburken har barnen arbetat med temat ljud under ett års tid, kontakter knöts med olika intressenter för att utveckla projektet och få in kunskaper och medel för att genomföra det.

Föräldrarna har fått dela med sig av de platser i Ryd som de tycker om och känner stolthet över. Tillsammans med konstnär Richars Daun så har barnen sedan fyllt dessa platser med tankar och upplevelser i form av ljud.
Man har bjudit in fler förskolor att delta i projektet, så nu involveras alla förskolebarn i Ryd.
 


Det jobbas med fågelholkar och fåglar i Rutan på museet.

En projektgrupp finns som stöd och hjälp för projektet, där jag som konstkonsulent ingår. Jag kom med i projektet för att hitta en konstnär som skulle passa att arbeta med både ljud och bild med barnen. Richard Daun arbetar nu som konstnär i projektet.

 

Jag tyckte att projektet var spännande och ville vara med i det på något sätt. Idén kom att arbeta i den skaparverkstad som jag har tillgång till på Östergötlands museum.
Tanken var att det kunde vara utvecklande för barnen att komma till Östergötlands museums verkstad "Rutan" för att arbeta med olika idéer och material, för gestaltande i projektet.
Vi har haft flera träffar där vi arbetat med olika teman, fågelholkar, fåglar, flaggor, till exempel, med barn från tre till fem år.


Här jobbar barnen med stora fågelholkar.

Fåglar tillverkades av papper, gips och ståltråd och så målas de.

  En rund fågelholk målas.


 

 Detta är logotyper för årets projektet, som blev flaggor till de olika stationerna och även på t-shirts.


 

 Välkomna den 19 maj kl 16.30 till invigningen av "Hörrup". Start vid Ryds herrgård!
Ljudpromenaden pågår till den 22 maj.

upp

start Info Konstambulansen Animera Mera Projekt Utställningslokaler Konstnärer i länet