Övning 8

övningar - övning1 - övning 2 - övning 3 - övning 4 - övning 5 - övning 6 - övning 7 - övning 8 - start

Bildanalys

Man kan först gå igenom hur man läser bilder. Vi läser vi bilder som vi läser texter från vänster till höger. Det som kan göra att blicken hoppar utanför det mönstret är ofta starka färger, ansikten med ögon som riktas mot betraktaren t. ex.

Det är nytttigt att analysera alla sorters bilder, konstbilder, dokumentära fotografier och reklambilder mm.

Man kan analysera bilder på många olika sätt, det bästa är enligt mig att börja med en neutral iaktagelse av bilden. Man kan berätta om bilden som för en som inte kan se den.

Format på bilden, liggande rektangel, kvadratisk e.dy. Färgställning, varm kall, några färger som dominerar. Valörer: ljus och mörker, indelad i olika tydliga fält. Linjer diagonala horisontella eller vertikala. Vad finns i förgrund och i bakgrund?

När man gått igenom hur bilden ser ut kan man gå in på hur bilden känns. Är elementen i bilden sammanhållna eller splittrade, vad ger det för känsla? Ger t.ex. en mörk valör i bilden en känsla av trygghet eller hot? Vad gör bilden harmonisk eller disharmonisk? Används färger i bilden för att förstärka en känsla mm.

 

upp

start - varför skapande? - filosofer och pedagoger - erfarenheter - övningar