Övning 7

övningar - övning1 - övning 2 - övning 3 - övning 4 - övning 5 - övning 6 - övning 7 - övning 8 - start

Längtan


Foton från kurs i skapande pedagogik för konstnärer, 1999.

Ha med vykort eller andra bilder av människor. Elever i grupper från två till 4, får välja ut en bild per grupp. De får tänka sig vem den personen är och fundera på vilken plats personen längtar till.
Den platsen ska grupperna bygga med kartonger, tyg, silkespapper, papper, mm.
Ha mycket olika material, eleverna kan också skaffa naturmaterial, skrot mm. Viktigt att ha med färg att måla med. Ha även lim limpistol, saxar, ståltråd, snören mm.

Grupperna får visa och berätta om personen och vart den längtar. Om det är möjligt ha bra belysning, tex spotlight vid redovisningen.


I bakgrunden Marie Bendroth Karlsson som ledde kursen.

En annan variant av övningen kan vara att grupperna får bygga den personens rum, i yttre och/eller inre bemärkelse. Hur den bor eller känner sig.
Det går även bra att göra tvådimensionella bilder om man känner att det kan vara för svårt, är för tidskrävande eller passar bättre i ett pedagogiskt sammanhang.
Man kan också initiera skrivande med denna övning.

 

upp

start - varför skapande? - filosofer och pedagoger - erfarenheter - övningar