Övning 5

övningar - övning1 - övning 2 - övning 3 - övning 4 - övning 5 - övning 6 - övning 7 - övning 8 - start

Måla med en färg vardera

Jag pratade om leken som ett viktigt redskap i konsten, skapandet och kreativiteten. Lek och allvar som närmar sig varandra.
Matti Bergström hjärnforskare, har en naturvetenskaplig förklaring för varför skapandet är viktigt för människan. Pedagoger, som Dewey och filosofer som tex von Wright kan man ta upp och inte minst nutida konstnärer.

Jag vill förankra skapandet i vetenskapen och konsten på grund av att många vuxna har svårt att legitimera det fria skapandet för sig själva. Man tycker att det känns larvigt innan man har satt igång.
Man kan tala om Automatismen som konstart. André Breton i surrealisternas manifest som hyllade tankens fria lek.
Måla på långt spännpapper. Alla får bara en färg var! De ska måla ett tag sen byta plats och måla vidare, så färger blandas och mönster skapas, gå runt gärna till musik! Det är lättare att få personerna att byta plats när man bara har en färg var, och det känns inte fel att måla på någon annans målning.

Gruppen får bestämma när den stora målningen är färdig. Sedan ska de arbeta i par. De ska de klippa ut en del av målningen som de tycker om. Klistra upp den på ett större vitt pappers ark så det blir en vit ram runt bilden.

Man sätter upp målningarna så alla kan se dem.

Alla går sedan runt var för sig och skriver det ord man associerar till för varje bild. Man lägger en remsa med ordet vid respektive bild.

De som samarbetat med bilden sammanställer orden till en dikt, en ramsa eller en berättelse.
Vid redovisningen ska man ta sig tid. Alla samlas kring en målning i taget, de som gjort den läser sin dikt, e.dy. helst två gånger och sedan får de först kommentera om de tycker att de ord de fick stämmer med det de ser i bilden. Sedan får de andra kommentera vad de tycker att texten tillförde bilden.

Andreas, Johannas & Signes målning.
Brand och stjärnfall
Orsakar kaos i all
Storstadsjakt - universum
tar en förorenad stad
till inferno.

 

upp

start - varför skapande? - filosofer och pedagoger - erfarenheter - övningar