Övning 3

övningar - övning1 - övning 2 - övning 3 - övning 4 - övning 5 - övning 6 - övning 7 - övning 8 - start

Text och Bild- Anorlunda kombination

Bild text: "Fridge Disco"

Det är spännande hur vi reagerar på bild och text tillsammans. Det kan vara en rubrik till bilden en undertext eller pratbubblor. Om det är en text som syns först rubrik tex så reagerar vi på den logiskt när vi får se en bild som inte harmonierar med texten, ställs vår hjärna i en konfliktsituation vad ska vi tro på texten eller bilden.
Konstnärer som arbetat med den metoden: John Heartfield Jag läste en intervju med honom ur Broby Johanséns Svart på Vitt. Man kan även prata om Dadaisterna och hur de använde bild och text. Christer Themtander är en svensk nutida konstnär som arbetar spännande med fotocollage. En konstnär som HC Ericson använder sina bilder till sina dikter på ett kraftfullt sätt och det är en annan form av bild och text man kan visa på.


Uppgift:
Två och två arbeta med text till bild. En rubrik och bild till, en bild med text eller pratbubblor till.
Arbeta med motsägelser och skevhet mellan bild och text.
Ge eleverna tidningar och reklam.
Material:
Tidningar, reklam, A4 papper eller större för montering, lim saxar kritor och pennor…

Bild/text: "Jag är vegetarian, torsdag, lördag, söndag"

 

upp

start - varför skapande? - filosofer och pedagoger - erfarenheter - övningar