KONSTKONSULENTVERKSAMHETEN i ÖSTERGÖTLAND

MU-ersättning = Medverkans- och Utställningsersättning

 

MU-avtalet (Medverkan och Utställningsersättning) har spridit sig i landet men ganska trögt. Det är till för att utställaren ska få ersättning för att anordnaren visar utställarens konst.

Utställningsersättning har olika tariffer som kommuner museer mfl kan gå efter. Medverkansersättningen är en förhandlingsdel där konstnären kan få ersättning för omkostnader kring en utställning.

Andra kulturarter har inträde/avgift för att se en teater och gå och lyssna på en konsert. den går delvis till aktörerna. en avgift tas ut för varje lånad bok på biblioteken, vilket går till författare.
Bildkonsten är nästan den enda kulturart som får betala för att visas, fast det ofta inte finns något att sälja i samtidskonst.Det gör att bildkonstnärer har det sämst av alla kulturarter...

Den 10 november 2009 hölls en workshop på Östergötlands länsmuseum i Linköping för alla aktörer inom konstområdet, såväl arrangörer av utställningar som konstnärer.

Ett 40-tal deltagare kom och arbetade med olika frågeställningar och scenarier kring konstutställningar.

Den 25 oktober 2012 anordnades seminarium om Mu- avtalet och BUS-ersättning. Arne Leeb från KRO berättade om MU avtalet för kommuner, föreningar och andra aktörer.
Erik Forslund från BUS informerade om vad som gäller och hur kommuner m.fl kan skriva avtal för att visa bilder i tryck och på hemsidor.

Nuläge 2015
Östergötlands museum följer MU-avtalet i Östergötland. Norrköpings konstmuseum följer MU-avtalet, båda med stöd av Region Östergötland.
Strävan finns från olika håll att kommunala museer, konsthallar och andra kommunala utställare ska att följa MU-avatalet. Medvetenheten är större nu men vi är inte där än! Förhoppningsvis kommer politiker i kommunerna att förstå vikten av att avsätta medel till MU-ersättning i budgeten framöver.
Det är av vikt att alla trycker på och påverkar för att MU-avtalet ska slå igenom.
Så fråga om MU-ersättning när ni ställer ut, ge information och påverka!


Läs mer om MU-avtalet:MU-avtalet KRO

Något ni undrar över: 013-23 03 40 eller mail  

upp

 
start Info Konstambulansen Projekt Utställningslokaler Konstnärer i länet