KONSTKONSULENT-verksamheten
i
ÖSTERGÖTLAND

KONSTAMBULANSEN

"Konstambulansen" kallas konstkonsulentens verksamhet som kommer till dig, din skola, konstförening eller arbetsplats om du vill veta mer om (samtids)konst eller ta del i en workshop.
Konstambulansens försök att sprida intresse för (samtids)konst passar till alla grupper och anpassas efter gruppens ålder, önskemål och tid (1timme till 1 heldag). Konstambulansen passar bra inom skapande- skola. Vi kan även diskutera längre konstprojekt.
Konstambulansen rycker ut när du önskar.

Avgifter för Konstambulansen

Konstambulansen ingår som ett erbjudande som del i skapande skola från Östergötlands museum.
Konstkonsulenten erbjuder ambulansutryckningar med konstnärer som vill arbeta med konstprojekt och workshops inom skolan, med konstföreningar och med företag.
Kostnaden beror på vilket projekt, hur lång tid som avses. Nedan finns prisuppgifter på Konstambulansutryckningar.
Jag kan även hjälpa till att räkna ut en kostnad för att engagera konstnärer inom skapande skola för ett projekt, stort eller litet.

Konstambulansutryckning till skola:
Kostnaden kan variera beroende på längd på utryckning, hur många konstnärer som ska ingå mm.
Konstkonsulenten kan alltid ge råd om konstnärer som vill arbeta pedagogiskt i projekt i skolan.

Fortbildning för lärare: 2000 kr ex ev. material.

Utryckning till konstförening med föredrag och/eller skapande:
2000 kr eller enligt överenskommelse

Utryckning till företag med workshop: 3000kr.


För mer information: tel: 013-23 03 40, 070-10 84 715, eller e-posta


start
Info Konstambulansen Animera Mera Projekt Utställningslokaler Konstnärer i länet